KILka kroków

BY Osiągnąć TWÓJ CEL

1

Dokładnie określimy Twoje cele i ich wymiar finansowy.

2

Przeanalizujemy Twoją obecną sytuację finansową.

3

Określimy kwoty, które pozwolą zrealizować Twoje cele.

4

Wybierzemy najlepszą strategię.

5

Pomożemy w bieżącej obsłudze i ew. dostosowaniu strategii do zachodzących zmian.


POMAGAMY OSIĄGNĄĆ

TWOJE CELE

W oszczędzaniu ważne jest świadome wyznaczanie celów i sposobów prowadzących do ich realizacji. Celem może być np. wyższa emerytura, zabezpieczenie przyszłości rodziny i dzieci, czy po prostu zgromadzenie określonej wielkości kapitału.

Zależy nam, abyś był spokojny o swoje oszczędności, dlatego otrzymasz od nas w pełni profesjonalne wsparcie. Rozwiązania, którymi dysponujemy i dostęp do globalnych rynków spełnią każdą Twoją potrzebę – od maksymalnego bezpieczeństwa po maksymalizację zysków, pozwolą Tobie także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych w ramach produktów przygotowanych z myślą o Twojej emeryturze.


CO nas Wyróżnia

Dlaczego PhinanCe

Zamiana wolnych środków z budżetu domowego na pomnażane oszczędności wymaga profesjonalnych rozwiązań, którymi dysponuje Phinance i które będą umożliwiały inwestowanie nawet niewielkich systematycznych środków.

Jedną z najważniejszych cech dobrze dobranego programu oszczędnościowego jest odpowiedni dobór strategii zarządzania ryzykiem w czasie. W zależności od tego jak długi jest horyzont czasowy programu ryzyko inwestycyjne musi być inne. Wraz z upływem czasu charakterystyka programu musi się zmieniać. Im bliżej końca inwestycji tym bardziej potencjalne zyski muszą ustąpić zabezpieczeniu kapitału.

Nie bez znaczenia jest również fakt iż wpłaty do programów stworzonych z myślą o emeryturze (IKE lub IKZE) pozwolą Tobie na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych.

Najważniejszym wymiernym czynnikiem jaki charakteryzuje dobry program oszczędnościowy, jest jego prosta konstrukcja i jak najniższe koszty, które bezpośrednio obciążają zyskowność produktu. Phinance zapewnia transparentne warunki i rzetelne doradztwo.


PARTNERZY

We współpracy z Klientami korzystamy obecnie z produktów wyselekcjonowanych z oferty poniższych instytucji finansowych: