środa, 26 maja 2021

Zamiana obligacji na akcje


Po 11 miesiącach bezwzględnej dominacji funduszy dłużnych w dodatnim saldzie wpłat i umorzeń, rolę lidera przejęły fundusze akcyjne (800 mln zł; z czego ¾ trafiło do funduszy akcji zagranicznych). Bestseller ostatniego roku, czyli fundusze obligacji obniżyły istotnie swoje loty w kwietniu - do 200 mln netto. Warto podkreślić, że wśród 10 funduszy z największą sprzedażą netto w kwietniu znalazł się dostępny w ofercie Phinance fundusz Generali Korona Dochodowy.

W ostatnim miesiącu nadwyżka nabyć nad umorzeniami wyniosła 2,3 mld zł. Z jednej strony to kolejny już 12 miesiąc z dodatnim saldem, z drugiej zaś strony to miesiąc z najniższym  saldem od maja 2020 roku.

Wciąż dodatnie saldo sprzedaży, a za nim… ponad 4,2 mln Klientów

Utrzymująca się od roku fala dodatniej sprzedaży netto jest między innymi powodem gwałtownego wzrostu liczby Klientów funduszy inwestycyjnych. Wpływ na to miały między innymi PPK. W ciągu ostatnich 4 lat liczba uczestników funduszy podwoiła się osiągając poziom 4,25 mln Klientów. Pierwszą trójkę pod względem liczby otwartych rejestrów niezmiennie okupują PKO TFI, TFI PZU oraz NN Investment Partners TFI.

 

Inflacja nas szybko nie opuści 

Bez względu na rodzaj funduszu można się spodziewać, że zainteresowanie tą formą inwestycji pozostanie nadal duże. W obliczu prawie zerowych nominalnych stóp procentowych oraz wciąż silnej presji inflacyjnej, nie może być inaczej.  Warto wspomnieć, że  odczyt inflacji bazowej w kwietniu br. wzrósł do 3,9% względem oczekiwanego 3,7%.

Jednym z czynników proinflacyjnych, na które ekonomiści zwracają uwagę są coraz niższe marże przedsiębiorstw, niedające przestrzeni do pokrycia rosnących kosztów produkcji, które pchają ceny w górę. Wskaźnik CPI wzrósł w kwietniu w ujęciu rocznym o 4,3%.

Rosnąca rzesza uczestników funduszy oraz silna i wciąż wzrastająca presja inflacyjna są prognostykiem dalszego wzrostu wartości aktywów funduszy w Polsce, która na koniec kwietnia osiągnęła pułap 302,1 mld zł.

 

 

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

 


czytaj także