czwartek, 21 stycznia 2021

Transakcyjna platforma multifunduszowa PhiMarket już dostępna


Niezmiernie miło mi poinformować, że Phinance uruchomiło platformę multifunduszową PhiMarket [market.phinance.pl]. To doskonałe narzędzie dedykowane dla Klientów i Doradców Phinance. Rozwiązanie, które pozwala w pełni wykorzystać potencjał oferty funduszy otwartych dostępnych w Phinance w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu

Platforma PhiMarket umożliwia między innymi:

 

  • Zdalne otwarcie rejestru przez Doradcę dla Klienta, a więc zdecydowanie zwiększa zasięg terytorialny oferty Phinance.
  • Natychmiastowy dostęp Klienta do swoich inwestycji w ramach rejestrów zwykłych, co oznacza pełną transakcyjność (nabycie, zamiana, umorzenie) oraz podgląd wartości aktywów (w tym także tych aktywów zgromadzonych w ramach IKE/IKZE).
  • Dostęp do struktury swoich inwestycji w portfelu wg klasy aktywów i ponoszonego ryzyka co daje pełen obraz ekspozycji Klienta na ryzyko.
  • Możliwość wielokrotnego wykonania ankiety adekwatności i dopasowania do swojego profilu odpowiedniego rynku docelowego wraz ze wskazaniem pełnej listy funduszy, które są w danym rynku i tym samym są dla niego adekwatne.  
  • Pełen podgląd do historii transakcji oraz kalkulacji kosztów (opłata jednorazowa, opłaty bieżące, koszty transakcyjne, koszty dodatkowe).
  • Stały dostęp do historycznych stóp zwrotu oraz dokumentów funduszowych (KID, Prospekt Informacyjny).

 

Zachęcamy serdecznie do skorzystania z platformy PhiMarket:

 


czytaj także