piątek, 15 stycznia 2021

Masz kredyt hipoteczny w banku Millennium? Dzięki tej informacji możesz sporo oszczędzić!


Masz kredyt hipoteczny w banku Millennium? Koniecznie sprawdź umowę! Dzięki tej informacji możesz płacić dużo mniejsze raty!

Kredyty hipoteczne cieszą się sporą popularnością, a spora grupa Polaków takie kredyt spłaca. Warto być na bieżąco z informacjami dotyczącymi zmian w kredytach, dzięki temu nie będziemy przepłacać!  Taka uważność może oznaczać naprawdę duże oszczędności i nie warto odpuszczać takiej okazji, zwłaszcza w trudnych czasach. 

 

Oszczędności na kredycie hipotecznym w banku Millennium – sprawdź to! 

W starych umowach kredytu hipotecznego zawieranych z klientami przez bank Millennium istniał zawsze zapis o minimalnym oprocentowaniu. W części umów zapis ten określał, że minimalne oprocentowanie nie może być mniejsze niż 3% (oczywiście oprocentowanie wynosi sumę stopy referencyjnej WIBOR + marża, jednak nie mniej niż 3%), później stosowano zapis, określający oprocentowanie minimalne na  nie mniej niż 2%. 

Obecne umowy mają już zapis, że minimalne oprocentowanie nie może być mniejsze niż marża banku w danym kredycie - jest  to rzecz jasna zabezpieczenie Banku na wypadek ujemnych stóp procentowych. 

Co istotne, Klienci mający zapisy w umowach o minimalnym oprocentowaniu 3% lub 2% mogą zwrócić się do Banku o zmianę tego zapisu na obecnie obowiązujący (nie mniej niż marża).

Biorąc pod uwagę obecną wartość WIBOR 3M w Banku Millennium wynoszącą 0,22% to dla wielu Klientów znaczyć będzie obniżenie ich oprocentowania.

 

Przykład: 

Pani Maria zawarła umowę kredytu hipotecznego z bankiem w 2016 roku. Marża w kredycie  wyniosła 1,7%. Oprocentowanie w kredycie to WIBOR + marża (na moment uruchomienia kredytu było to 1,7 (WIBOR 3M) + 1,7 (marża) = 3,4% + zapis w umowie, iż minimalne oprocentowanie nie mniejsze niż 3%)

Dziś oprocentowanie winno wynosić 0,22 + 1,7 = 1,92%, ale blokuje tę wartość zapis w umowie o minimalnym oprocentowaniu 3%

Zwrócenie się do Banku o zmianę tego zapisu jest bezpłatne i przynosi w tym przypadku zmianę z 3% na 1,92% (Klient może się zwrócić przez infolinię lub przez aplikację w sekcji kontakt)

Jak łatwo policzyć, dzięki tej zmianie płacone przez nas odsetki mogą być znacznie niższe -  a to oznacza realne oszczędności w obsłudze kredytu. 

 

Opracowanie: 

Adam Kasperski

Kierownik Departamentu

Departament Produktów Kredytowych


czytaj także